OM MIG

Jeg har en grunduddannelse i gestaltterapi og er desuden uddannet i PBSP-terapi (Pesso-terapi). Inden da var jeg igennem 30 år været bypræst og det meste af tiden desuden hospitalspræst og dermed fast medlem af  et palliativt team (lindrende tværfagligt smerteteam for alvorligt syge og døende).

Jeg skal ingen steder. Bevægelse forudsætter ro, og forandring forudsætter accept. Derfor har jeg heller ikke travlt med at komme videre. Jeg vil hellere møde folk dér, hvor de er, og hjælpe dem med at blive bevidste om deres egne følelser og blive opmærksomme på, hvad der sker i kontakten med andre. Det giver mulighed for at bryde gamle mønstre og finde nye veje.

Grundlaget for alt, hvad der foregår i mit samtalerum er en ubetinget tillid til, at ethvert menneske fra fødslen bærer på en viden om, hvad det har brug for. Så i stedet for at bore i smerten og savnet vil jeg hellere hjælpe med at få bygget et nyt og helende erindringsbillede op på den symbolske scene. Det giver et nyt landkort at orientere sig efter…. og det er aldrig for sent.